Sherlook to solidny
fundament każdej inwestycji

Nadzory budowlane

W naszej ofercie znajdują się także zadania inspekcyjno - nadzorcze, mające na celu kontrolę czy budowa obiektu jest zgodna z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz zasadami BHP.

Nasze audyty służą również bieżącemu wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości podczas budowy tj. użycie niewłaściwych materiałów lub zawyżanie cen przez wykonawcę.

Kompleksowy nadzór budowlany dzielimy na:

  • nadzór techniczny – dzięki nam macie Państwo gwarancję, że obiekt zostanie zbudowany zgodnie z restrykcyjnymi wytycznymi polskiego prawa budowlanego oraz dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.

  • nadzór kosztowy – zdajemy sobie sprawę z tego, że projekt budowlany może obejmować różne źródła finansowania oraz opierać się na współpracy z wieloma dostawcami i kontrahentami. Nasi pracownicy dokonują bieżących i kompletnych zapisów działań związanych z pracą wykonawców oraz płatnościami. Wszystkie raporty są zawsze dostępne do wglądu klienta. 

  • nadzór BHP – nasze usługi obejmują również nadzór nad bezpieczeństwem pracowników, zgodnie z wytycznymi Prawa budowlanego oraz Kodeksu pracy